Do pobrania

 • Formularz deklaracja o ilości zamieszkałych w lokalu – lokale własnościowe (.docx) (.pdf)
 • Formularz deklaracja o ilości zamieszkałych w lokalu – lokale komunalne i socjalne (.docx) (.pdf)
 • Formularz – dane kontaktowe (.docx) (.pdf)
 • Formularz – zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (.docx) (.pdf)
 • Formularz – zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków (.docx) (.pdf)
 • Formularz – pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu (.docx) (.pdf)
 • Formularz – oświadczenie – zmiana właściciela (.docx) (.pdf)
 • Formularz – protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania (.docx) (.pdf)

Formularze dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  – (.pdf)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów  – (.pdf)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego  – (.pdf)