W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ SEZONEM GRZEWCZYM OD DNIA 26.09.2022r. PRACOWNICY M.Z.G.M. SPÓŁKA Z O. O. BĘDĄ SUKCESYWNIE NAPEŁNIAĆ WODĄ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ C.O.

PROSIMY O CAŁKOWITE OTWARCIE ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH (I POZOSTAWIENIE ICH ODKRĘCONYCH DO MOMENTU WŁĄCZENIA C.O.) CELEM USPRAWNIENIA NAPEŁNIANIA I ODPOWIETRZENIA INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ WINNY ZWRÓCIĆ OSOBY, KTÓRE WYKONYWAŁY JAKIEKOLWIEK PRACE REMONTOWE NA INSTALACJI C.O.