Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. składa się z pięciu członków. Organ ten sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Członkowie Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. na kadencję 2019-2022:

  • Bogdan Dobranowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko
  • Agnieszka Polanowska – Nowak  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, reprezentujący Gminę Brzesko
  • Krzysztof Bochenek – Członek Rady Nadzorczej, reprezentujący pracowników Spółki
  • Józef Wąs – Członek Rady Nadzorczej, reprezentujący pracowników Spółki