Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Brzesku informuje, że podjął działania zmierzające do unowocześnienia form komunikowania się z lokatorami oraz właścicielami mieszkań, poprzez stopniowe zastępowanie korespondencji papierowej – korespondencją prowadzoną w formie elektronicznej.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Brzesku informuje, że podjął działania zmierzające do unowocześnienia form komunikowania się z lokatorami oraz właścicielami mieszkań, poprzez stopniowe zastępowanie korespondencji papierowej – korespondencją prowadzoną w formie elektronicznej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy budynków przez nas administrowanych posiadają stały dostęp do Internetu, a nawet do sprzętu komputerowego, dlatego wdrażanie nowych zasad komunikowania się oparte zostanie na zasadach pełnej dobrowolności – osoby nie korzystające z sieci internetowej będą otrzymywały korespondencję z MZGM Spółka z o. o. na dotychczasowych zasadach w formie papierowej.

Właściciele oraz najemcy lokali mieszkalnych, którzy wyrażają chęć otrzymywania korespondencji w formie elektronicznej proszeni są o podanie adresu mailowego poprzez wypełnienie i zwrot podpisanego formularza kontaktowego. Formularze znajdują się w siedzibie Spółki przy ul. Okocimskiej 5, bądź na naszej stronie internetowej w STREFIE KLIENTA – DO POBRANIA – FORMULARZ DANE KONTAKTOWE.