Przypominamy, że o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wysokość miesięcznych opłat należy poinformować w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca. Zmiany wprowadzane będą w ciągu miesiąca z mocą obowiązującą od dnia 1-go następnego miesiąca.

Przypominamy, że o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wysokość miesięcznych opłat należy poinformować w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca. Zmiany wprowadzane będą w ciągu miesiąca z mocą obowiązującą od dnia 1-go następnego miesiąca.