W zakładce „Prawo” dodano nowe pliki do pobrania.
Zamieszczono:
– ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
– ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
– ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.