Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., informuje Mieszkańców, że odbiór odpadów wielkogabarytowych z budynków wielorodzinnych w 2018r., odbędzie się w następujących terminach:

  • 30 maj 2018r.(środa)
  • 28 czerwiec 2018r.(czwartek)
  • 26 lipiec 2018r.(czwartek)
  • 23 sierpień 2018r.(czwartek)
  • 27 wrzesień 2018r.(czwartek)
  • 25 październik 2018r.(czwartek)
  • 22 listopad 2018r.(czwartek)
  • 21 grudzień 2018r.(piątek)

W związku z powyższym, odpady wielkogabarytowe winny być złożone przy wiatach śmietnikowych na dzień przed planowanym odbiorem.