Ważne telefony i adresy

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Okocimska 5,
32-800 Brzesko

Sekretariat:
tel./fax 14 68 64 965

Wydział Eksploatacji i Remontów:
tel. 14 66 33 200

Zgłaszanie awarii (po godzinie 15.00):
tel. 50 10 76 062

tel. 53 55 45 630

Poczta elektroniczna:

mzgm@mzgm.brzesko.pl