Zarząd

Prezes Zarządu – mgr inż. Mirosław Wiśniowski