Zamówienia publiczne

Obecnie nie prowadzimy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Nie przewiduje się takich zamówień w roku 2022.